Ann Moore

Biografie Ann Moore
Bestellijst Ann Moore

Biografie Ann Moore
Een gesprek met Ann Moore over haar roman Grace O'Malley
U hebt een roman geschreven met een opmerkelijke emotionele en historische reikwijdte. Wat heeft u ertoe gebracht uw personages te plaatsen in deze roerige periode van de Ierse geschiedenis?

Toen ik de opzet van dit boek maakte, speelde het verhaal zich af in het Noordwesten van de Verenigde Staten, aan de Stille Zuidzee. Het was al jaren na de grote hongersnood van 1845. Grace O’Malley was in dat gebeuren nog een onbelangrijk personage, een Ierse immigrant die hoopte een nieuw leven op te bouwen voor zichzelf en haar dochtertje. Ik wilde haar een stem geven en die authentiek laten klinken, en daarom begon ik boeken en krantenartikelen over de Ierse geschiedenis te lezen. Zo ontdekte ik steeds meer dramatische en gecompliceerde gegevens die de Ierse hongersnood tot zo’n ingrijpende tragedie hebben gemaakt. Het Ierse volk is niet onbekend met ontberingen – plantenziekten en mislukte oogsten kwamen regelmatig voor in hun leven. Toch trof mij in wat ik las hun onverwoestbaar optimisme in gevallen van verregaande armoede, hun moed en eenvoudige blijdschap die zichtbaar werd in het alledaagse bestaan, hun liefde voor hun kinderen en hun trots op hun erfenis als afstammelingen van koningen. Toen besefte ik dat ik een boek moest schrijven over het leven van deze jonge vrouw, Grace O’Malley, en over de ongelooflijke mensen die haar landgenoten waren.

Uit deze roman spreekt een rijk gevoel voor detail; de dialogen laten zien dat u een groot inlevingsvermogen heeft. Hoe hebt u zich voorbereid om de wereld van Grace O’Malley tot leven te brengen?

Ik heb mezelf bedolven onder lectuur uit die tijd. Ik las romans die tijdens deze periode in de geschiedenis geschreven waren, of deze als onderwerp hadden. Ik las dagboeken, boeken met brieven en zoveel geschiedenisboeken als ik nog kon behappen, om toch maar een zo helder mogelijk beeld van die periode te kunnen geven, zowel voor mijzelf als voor de lezer. De grootste uitdaging voor mij was het juiste ritme te vinden voor de prachtige Ierse taal. Als ik dagboeken en brieven las, besteedde ik veel aandacht aan de zinsbouw, net zolang tot ik die stemmen duidelijk in mijn hoofd kon horen klinken en ik ook het spreken van mijn personages met vertrouwen kon overbrengen op papier.

Alle schrijvers ondergaan in zekere mate de invloed van de auteurs die hen sterk aanspreken. Zijn er ook specifiek Ierse auteurs die uw bijzondere waardering hebben?

Ik was sterk geboeid door de tradities van mythologie en folklore, die de Ieren ondanks eeuwenlange onderdrukking levendig hebben gehouden in verhalen, ballades en gedichten. Ik waardeer met name de Ierse auteurs James Joyce, William Butler Yeats en Edna O’Brien. Andere auteurs die mijn manier van schrijven hebben beïnvloed, zijn Elizabeth Gaskell, Eudora Welty, Anton Chekov, V.S. Pritchett en Zora Neale Hurston. Louter om de schoonheid van de taal las ik Ierse gedichten, en de King James-versie van de Bijbel. Ik heb de laatste tijd ook de debuutromans van verschillende nieuwe Ierse auteurs gelezen, en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van hun schijnbaar moeiteloos proza en uitstekende verteltrant.

Het personage Henry Adams wordt getekend met grote sympathie, ondanks het feit dat hij een Engelse soldaat is. Was dit een bewuste keuze?

Het verlies van leven tijdens de oorlog is een tragedie die beide kampen even hard treft. Henry Adams was een goede man die terechtkwam in omstandigheden waarop hij geen invloed had; een man die zich zijn positie bewust werd kort voordat hij zijn leven verloor. De waarheid is dat er veel sympathieke Engelsen waren, veel jonge soldaten die Ierland binnenkwamen met een gevestigde mening en die weer vertrokken met een andere, nadat ze geconfronteerd waren met de harde realiteit van de strijd tussen Ieren en Engelsen. Hun deel van het hele verhaal is de aandacht waard; het geldt in vele oorlogen, op zoveel plaatsten op de wereld.

In 1845 was Ierland een overwegend katholiek land. Waarom hebt u ervoor gekozen Grace protestant te laten zijn? Als ze katholiek was geweest, zouden Graces mogelijkheden en opvattingen in 1845 veel beperkter zijn geweest. Dus deels maakte ik die keuze om Grace een complexere verhaallijn te kunnen geven.
Er zou dan bijvoorbeeld geen sprake van zijn geweest dat ze met Donnelly had kunnen trouwen. Maar ik wilde ook het volgende aantonen:
maar al te vaak wordt in deze historische worsteling de nadruk op de religieuze verschillen gelegd, terwijl het in werkelijkheid ging om eeuwenlange armoede en onderdrukking. En, zoals in iedere morele worsteling, zijn er aan beide zijden vertegenwoordigers van goed en kwaad. Engels zijn, of protestant, betekende nog niet dat je verstoken was van alle fatsoen – als iemand een Ier was, of katholiek, was dat nog geen waarborg voor een rechtschapen karakter. Door Grace O’Malley de Ierse dochter te maken van een ontgoochelde katholiek en een toegewijde protestant, door haar een vrouw te laten zijn met een kind dat half Engels is en een minnaar die katholiek is, door haar vrienden en vijanden te geven in de verschillende kampen, hoopte ik de deelnemers aan de geschiedenis reëel weer te geven: als complexe individuen in plaats van simpelweg als ‘goed’ of ‘slecht’.

Zelfopoffering komt naar voren als een belangrijk thema in dit boek. Wat is de reden daarvan?

Mensen die de leiding hebben in de strijd tegen onderdrukking en tirannie, hebben vaak de overtuiging dat de mens een door God gegeven recht heeft zijn eigen leven te regelen in vrijheid en waardigheid. En dat de strijd in feite gaat tussen goed en kwaad in de wereld, een strijd die boven het individu uitgaat. In Ierland, dat doordrenkt was van de ballade-traditie van nobele, strijdbare warrior-poets, en daarna van de heiligenverhalen, was men zeer bedreven in de hogere roeping tot zelfopoffering. En in de tijd van de hongersnood van 1845 was er behalve die hogere roeping natuurlijk niet veel overgebleven dat hun hoop kon geven.

U heeft nu Graces leven in Ierland beschreven; gaat u haar levensverhaal voortzetten in een volgend boek? Het was diep ontroerend over de geschiedenis van de Ierse immigranten in Amerika te lezen. Ik realiseerde me dat ik de cirkel rond wilde maken en Grace wilde brengen naar de plaats waar we elkaar voor het eerst tegenkwamen, toen ik bezig was met het ontwerpen van het oorspronkelijke boek. In de tweede roman zullen Grace en haar dochter op een schip de overtocht maken naar New York. Na een barre tocht worden ze herenigd met Sean en beginnen ze een nieuw leven. Manhattan is in deze periode van de geschiedenis een ongelooflijke plaats. Vele sociale lagen van de gemeenschap komen met elkaar in aanraking en krijgen te maken met de gevolgen van het feit dat zoveel immigranten dagelijks de stad binnenstromen. Dit gebeurde nog maar 150 jaar geleden – een oogwenk in de geschiedenis. Deze mensen waren de betovergrootouders van velen van ons. Ik vind het haast onweer-staanbaar om over deze tijd te schrijven.

Bestellijst van Ann Moore

1 tot 4 van 4 gevonden resultaten

NaamTitelArtikelnr.MediumPrijs €Versch. 
Ann Moore Achter de horizon 9789023993810 Boek 9,99   2010
Ann Moore Afscheid van Ierland 9789023993438 Boek 9,99   2010
Ann Moore Grace O'Malley 9789023916598 E-book 9,99   2012  
Ann Moore Young adultbundel / 2014 9789023996620 E-book 13,99   2014