Koraalboek 150 psalmen

Auteur: M. den Boer

Koraalboek 150 psalmen
  
Prijs: € 54,95
Uitgever:Onbekend, Onbekend
Medium:Boek
Code:2222610001
 327 pag.
 Harde kaft
Druk:1e druk 2010
NUR:472 - Muziekbeoefening (als hobby)
Trefwoorden:Koraalboek, Muziek, Orgelmuziek, Psalmen, Klavarskribo
Leeftijdscategorie:Alle leeftijden
Leverbaarheid:Uitverkocht - Niet meer leverbaar


Koraalboek met de 150 psalmen

Lees verder...BESCHRIJVING

Beschrijving Koraalboek 150 psalmen van M. den Boer:

Voorwoord

De innerlijke drang om een koraalboek van de 150 psalmen te schrijven ontstond een jaar geleden. Een aantal psalmbewerkingen waren al eerder met succes gemaakt en de reacties daarop waren voor mij een stimulans om creatief aan de slag te gaan met het complete Geneefse Psalter. Daarbij speelde ook nog een tweede aspect mee, nl. de behoefte om muziekmateriaal te hebben dat gebruikt kan worden in de zondagse eredienst en de lespraktijk.

Veel amateur en aankomende kerkorganisten vinden het lastig, om bij uitkomend spel van een vierstemmig koraal de tussenliggende stemmen te lezen van twee verschillende muziekbalken met verschillende sleutels en die te combineren voor de linkerhand. Ook zijn de noten van de laagste stem bij een vierstemmig genoteerd koraal op twee notenbalken qua hoogte niet altijd direct speelbaar voor een pedaalklavier, in die zin, dat deze in het laagste anderhalf octaaf klinken en zodoende de gemeentezang draagkracht geven.

Om hieraan tegemoet te komen, zijn alle koralen zodanig genoteerd dat zij gemakkelijk uitkomend te spelen zijn. Zo is het mogelijk, naast de uitvoering op een orgel met één klavier en pedaal, op deze wijze de melodie eenvoudig in octaven te verdubbelen. Tevens is voor deze notatie gekozen, daar de gemeente erbij gebaat is dat bij de minder bekende psalmen de melodie duidelijk, d.w.z. met uitkomende stem, klinkend ten gehore wordt gebracht en zodoende (be)geleid wordt.

Uitgangspunt was een cantabile wijze van componeren van de diverse zettingen, waarbij de regels aan elkaar verbonden zijn door verbindende akkoorden, zodat de gemeente a.h.w. wordt meegenomen in de cadans om de volgende regel op tijd in te zetten. De lengte van de slotnoten van de tussenliggende psalmregels zijn hiervoor aangepast, om zodoende grote pauzes te vermijden en de psalmmelodie tot een zingend geheel te maken. Alle koraalzettingen zijn ritmisch genoteerd, hetgeen het meest traditioneel is en natuurlijk klinkt.

De ‘toevallige’, later ontstane verhogingen (leidtonen) in sommige psalmmelodieën zijn met een * aangegeven boven de melodienoot. De organist kan dan zelf een keuze maken, afhankelijk van welke uitvoeringspraktijk gebruik gemaakt wordt.

Bij Psalm 150 is de slotnoot van de eerste en derde regel voorzien van een fermate. In veel gemeenten wordt hier een pauze genomen zoals bij de rest van de psalm. Vanzelfsprekend is deze uitvoering facultatief. De meeste koraalzettingen in dit boek zijn geschreven vanuit een romantische inslag, maar sterk overdreven alteraties zijn niet of nauwelijks toegepast. Ook is bewust gekozen om moeilijke toonsoorten te vermijden. Op een enkele uitzondering na zijn de oorspronkelijke toonsoorten aangehouden.

De voorspelen zijn qua stijl verschillend van aard. Voor de minder bekende psalmen zijn deze eenvoudig gehouden en zodanig gecomponeerd dat de melodie duidelijk naar voren komt. Zodoende hoort de gemeente de koraalmelodie van te voren. Vaak is er bij het schrijven gelet op de inhoud van de psalmtekst. Doordat de stemming en inhoud qua tekst binnen één psalm nogal kunnen wisselen, moge het duidelijk zijn dat zich dit niet in een enkel voorspel laat vatten en ik daarom een keuze heb moeten maken.

Voor psalmen met dezelfde melodie is steeds opnieuw een ander voorspel geschreven. Achter het nummer van de psalm vindt men tussen haakjes de andere psalmen met dezelfde melodie genoemd.

Wat de manier van spelen en uitvoeren betreft, heb ik de organist bewust veel vrijheid gelaten. Dit laat zich kenmerken door het veelal ontbreken van de muzikale interpunctie, articulatie, dynamische tekens, tempoaanwijzingen, frasering, vinger- en voetzettingen, registratieaanwijzingen en voorschriften voor klaviergebruik.

In een aantal gevallen vindt men deze aanduidingen wel, waar ik het nodig vond één en ander te verduidelijken.

De meeste voorspelen zijn in principe uitvoerbaar op een éénklaviersorgel met (aangehangen) pedaal, maar zullen fraaier tot hun recht komen op een tweeklaviers instrument met vrij pedaal.

Muziekuitgeverij J.C. Willemsen was zo vriendelijk toestemming te verlenen om een aantal eerder bij die uitgeverij verschenen psalmvoorspelen in deze bundel te mogen gebruiken. Deze zijn aangepast en waar nodig herzien.

Het voorspel van psalm 8, waarbij de omspeelde melodie in de tenor ligt, is een prachtig gecomponeerde bewerking van J.C. Oley (1738?-1789) gemaakt op de melodie van een Duits kerklied: “Der Tag ist hin” en dus het enige niet door mijzelf geschreven. Zijn naam is dan ook eervol vermeld bij het betreffende voorspel dat getransponeerd naar d moll hier is opgenomen.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat dit koraalboek mag bijdragen tot bevordering en verbetering van de ritmische gemeentezang en hoop dan ook, dat de kerkelijke gemeenten in Nederland nog eeuwenlang deze prachtige tijdloze Geneefse psalmwijzen zullen blijven zingen onder begeleiding van het orgel tot Gods eer en verheerlijking van Zijn grote Naam. Hem zij eer, Hij zij geprezen!

Soli Deo Gloria.

Woudenberg Januari 2010

Martin den BoerBoek van de maand: Dwars door de Duisternis van Johan van Breugel.

RECENSIES

Voor Koraalboek 150 psalmen zijn nog geen recensies aanwezig. Vul hiertoe het formulier hieronder volledig in.

Plaats recensie over Koraalboek 150 psalmen van M. den Boer

Voeg uw eigen recensie toe.
Wilt u Koraalboek 150 psalmen aanbevelen aan anderen?
(Email- en internetadressen in de tekst zijn niet toegestaan en worden verwijderd)
Om misbruik te voorkomen moet u een geldig emailadres opgeven en wordt uw IP-adres opgeslagen.
Naam:
E-mail:
Recensie:
Verificatie:*
 

MAIL A FRIEND

Beveel Koraalboek 150 psalmen van M. den Boer aan iemand anders aan

(Email- en internetadressen in de tekst zijn niet toegestaan en worden verwijderd)
Uw naam:*
Uw e-mailadres:*
Naam ontvanger:*
E-mailadres ontvanger:*
Bericht:*
Verificatiecode:*
  (alle velden zijn verplicht)

DISCUSSIE OP FACEBOOK