De Bijbel voor jou

Auteur: J.H. Mulder-van Haeringen

De Bijbel voor jou
  
Prijs: € 24,95
Uitgever:Uitgeverij Medema, Vaassen
Medium:Boek
EAN:9789063531690
ISBN:9063531699 / 90-6353-169-9
 25 x 17 x 2 cm / 416 pag. / 879 gram
 Gebonden
Druk:1e druk 1989 / 4e druk 2002
NUR:224 - Religie en kinderbijbels (< 12 jaar)
Trefwoorden:Bijbel voor kinderen, Kinderbijbels
Leeftijdscategorie:6 t/m 8 jaar
Leverbaarheid:Uitverkocht - Niet meer leverbaar


Deze bijbel is voor kleine kinderen en ook voor gehandicapten kinderen begrijpelijk.

Lees verder...BESCHRIJVING

Beschrijving De Bijbel voor jou van J.H. Mulder-van Haeringen:

Dit boek is niet de Bijbel, maar het is 'de Bijbel voor jou'. Het is een weergave van de bijbelse geschiedenissen in een taal die voor kleine kinderen vanaf ca. 4 jaar en voor verstandelijk gehandicapten ook begrijpelijk is. De échte Bijbel staat voor hen misschien iets te hoog op de boekenplank, maar ouders en verzorgers mogen tegen hen zeggen: dit boek is de Bijbel voor jou!

 

Dit is het begin van hoofdstuk 1 uit 'De Bijbel voor jou'.

Heel lang geleden maakte de Here God de hemel en de aarde. In de hemel ging Hij Zelf wonen, samen me de Here Jezus. De Here Jezus is de Zoon van God. De engelen mochten er ook wonen. De engelen zijn knechten van de Here God. In de hemel was alles fijn en mooi. Maar op aarde was het nog niet mooi. Daar was alles door elkaar: de lucht, de zee en het land. En het was er helemaal donker! 'Laten We mensen gaan maken,' zegt de Here God tegen de Here Jezus. 'De mensen mogen op de aarde wonen. Maar dan moet de aarde eerst ook mooi gemaakt worden.' Op de eerste dag maakt de Here God het licht op de aarde. Dan kunnen de mensen straks wat zien. Op de tweede dag maakt Hij de wolken en de mooie blauwe lucht. Op de derde dag maakt de Here God de zee, de meren en het land. Dan kunnen de mensen straks op het land wonen en met een bootje op het meer varen. De Here God maakt ook het gras, de bloemen en de bomen. Het is nu al heel mooi op de aarde! Op de vierde dag maakt de Here God de zon, de maan en de sterren. Overdag kunnen de mensen dan lekker in het zonnetje zitten. En 's nachts kunnen ze naar de sterren kijken. Als de maan schijnt, is het niet zo donker 's nachts. Daarom maakt de Here God op de vijfde dag de vogels. Die vliegen door de blauwe lucht. Ze maken hun nestje in de bomen. En ze zingen een vrolijk liedje. De Here God maakt ook de vissen. De grote walvis die in de zee zwemt. En de kleine goudvis die in de vijver zwemt. Nu is het niet zo stil meer. Maar er moeten nog meer dieren komen! Daarom maakt de Here God op de zesde dag alle andere dieren. De leeuwen, de beren en de olifanten.Boek van de maand: Dwars door de Duisternis van Johan van Breugel.

RECENSIES

Bron: Opbouw, 23 november 1990 Recensie door mevrouw M. Vrijmoeth-De Jong

Het uitgangspunt van de schrijfster
De beoordeling van het theologisch standpunt van een auteur van een kinderbijbel valt in de meeste gevallen niet mee. Vertellingen van bijbelse verhalen zijn nu eenmaal geen dogmatische verhandelingen. Toch is het belangrijk te weten of de schrijver de Bijbel erkent als het Woord van God dat ge&iuml;nspireerd is door de Heilige Geest, en of Jezus Christus voor hem de Redder van zijn volk is of alleen maar een groot voorbeeld. De schrijfster van &#39;De Bijbel voor jou&#39;, mevrouw J.H. Mulder-Van Haeringen maakt het ons op dit punt gemakkelijk door in het voorwoord een verantwoording van haar standpunt af te leggen. Over de Bijbel schrijft zij: &#39;Lezers en hoorders moeten weten dat de verhalen in dit boek niet zomaar verhalen zijn. Nee, hier wordt gesproken over de Schepper van hemel en aarde. En over Jezus Christus, de Zoon van God&#39;. En verder: &#39;Ik heb getracht zo dicht mogelijk bij de tekst van de Bijbel te blijven&#39;. Over Jezus Christus schrijft zij: &#39;Kinderen moeten weten, dat de Here Jezus hen liefheeft en dat Hij ook h&uacute;n zonden heeft weggenomen, toen Hij stierf aan het kruis&#39;. Al lezend in deze kinderbijbel merkte ik dat de schrijster zich inderdaad aan het Woord van de Bijbel wil houden en dat ze de boodschap van vergeving van zonden in Jezus Christus probeert door te geven. Helaas kan dat van veel kinderbijbels, die de laatste decennia verschenen, niet meer gezegd worden Het was een verademing weer eens een boek voor kinderen in handen te hebben, waarin zo duidelijk de boodschap van het verlossende heil door de dood van Christus aan het kruis naar voren komt.

&nbsp;

Voor verstandelijk gehandicapten en voor kinderen tot 8 jaar De schrijfster heeft dit boek met bijbelverhalen geschreven, nadat zij ze eerst verteld heeft aan haar verstandelijk gehandicapte dochter Tinca. Haar bedoeling is dat aan verstandelijk gehandicapten van alle leeftijden dit boek gegeven kan worden met de mededeling &#39;Dit is De Bijbel voor jou&#39;. Deze mensen met een laag niveau van verstandelijke ontwikkeling komen meestal niet verder dan de kleuterbijbel. De kinderbijbel is voor de meesten al te moeilijk. En de echte Bijbel blijft voor hen een gesloten boek. Maar ook deze mensen moeten horen dat de Here Jezus hen graag dicht bij Zich wil hebben, omdat Hij hen bijzonder liefheeft. Hij heeft ook voor hen de hoogste prijs betaald.
Aan de verhalen is duidelijk te merken dat de schrijfster ze eerst zelf verteld heeft aan haar dochter. Al vertellend heeft ze gemerkt wat haar dochter wel en wat zij niet begreep. Het resultaat is dat zij in dit boek er uitstekend in geslaagd is woord- en taalgebruik aan te passen aan haar doelgroep. Zij blijft niet bij de verhalen alleen staan, maar weet ook allerlei zaken, die met het verhaal te maken hebben op eenvoudige manier uit te leggen. Als zij het verhaal van het laatste avondmaal vertelt, legt zij heel knap de verbinding met het Heilig Avondmaal in de gemeente in zulke woorden, dat een klein kind dat kan begrijpen.
En daarmee kom ik gelijk op de tweede doelgroep: het kind tot ongeveer 8 jaar. Ieder die een kind tussen de vier en acht jaar heeft, weet hoe moeilijk het is verschillende godsdienstige begrippen aan deze kleine kinderen uit te leggen. Het is niet voor niets een feit, dat er veel minder kleuter- dan kinderbijbels zijn. Weinigen verstaan de kunst zo eenvoudig te vertellen, dat het kleine kind aangesproken wordt en begrijpt waar het om gaat. Het is een grote verdienste van mevrouw Mulder in &#39;De Bijbel voor jou&#39; een boek voor kleuters en kinderen van de onderbouw van de basisschool geschreven te hebben, dat begrijpelijk is.

Vertellen is een kunst
De vertelcapaciteiten van de schrijfster komen in dit boek goed uit de verf. Geboeid heb ik de verschillende verhalen gelezen en voorgelezen aan kinderen van de groepen &eacute;&eacute;n tot vier van de basisschool. De verteltrant is niet zakelijk, zoals in veel moderne eigentijdse kinderbijbels, maar doorleefd en dientengevolge doorweven met waardeoordelen en soms ook met fantasiedetails. En daarmee stuiten we op het vraagstuk in hoeverre het geoorloofd is bij een vertelling de fantasie een rol te laten spelen. Mevrouw Mulder is er in geslaagd zo te vertellen, dat ze dicht bij de bijbeltekst blijft en weinig plaats laat voor haar fantasie. Toch zette ik een enkele keer een vraagteken. Was het zo dat Ruben wegliep bij de put, waarin Jozef was gegooid, omdat hij het niet meer aan kon zien? (blz. 57). Was David altijd vriendelijk en vrolijk in de tijd toen hij voor Saul op de harp speelde? (blz. 162). Minder problemen heb ik met de gefantaseerde bijzonderheid dat Jozef aan het werk was in de kamer, toen hij aangesproken werd door Potifars vrouw of dat de discipelen het zeil oprollen bij de storm op het meer. De kamer en het zeil worden in de Bijbel niet genoemd. Voor de betekenis van het verhaal zijn ze onbelangrijk, maar ze geven de vertelling een entourage die de aandacht van het kind trekt en vasthoudt. In geringe mate maakt de schrijfster soms heel sober gebruik van dergelijke vrijheden om de vertelling te verlevendigen. En wie doet dat niet als hij voor kinderen vertelt?

Exegetiseren of moraliseren
Een ander probleem is het vraagstuk van de waardeoordelen in een kinderbijbel. Wanneer exegetiseer je en wanneer moraliseer je als verteller? Exegese is nodig bij vertellen, omdat anders het kind de betekenis van de verhalen niet begrijpt. Ook volwassenen hebben wekelijkse exegetische preken nodig voor het goede begrip van de Bijbel. Zo kunnen kinderen ook niet zonder uitleg van de bijbelse gegevens. Ieder weet echter dat preken voor kinderen snel ontaardt in moraliseren. Zo wordt de grens tussen exegese en moralisme snel overschreden. En daarbij gaan we er dan van uit, dat moraliseren altijd fout is. Moralisme is het beoordelen van menselijke handelingen op goed en kwaad en dat past ons mensen niet, vinden velen. Een voorbeeld hiervan lazen we in het verhaal van Jozua en de Gibeonieten. Mevrouw Mulder vertelt dat Jozua &#39;dom&#39; was, toen hij een verbond sloot met de Gibeonieten zonder eerst God om raad te vragen. Dit oordeel over Jozua zullen sommigen moralistisch vinden. Naar mijn mening is het een goede manier om kleine kinderen te leren dat ook groten in Gods koninkrijk fouten maken en dom kunnen zijn. Het was onverstandig, - en dat is nog maar zacht uitgedrukt - van Jozua om niet eerst God te raadplegen. Zonder beoordeling van Jozua&#39;s houding zal het kind de essentie van het verhaal niet begrijpen en waarschijnlijk verkeerd inschatten. In deze kleuterbijbel komen op deze manier bijna op elke bladzijde waardeoordelen over menselijk handelen voor. Zolang deze oordelen gebaseerd zij op de waarden die God belangrijk vindt, kunnen we daar alleen maar dankbaar voor zijn. Na de radicale afwijzing door verschillende godsdienstpedagogen van de zogenaamde moralistische kinderbijbels van voor de oorlog van W.G. v.d. Hulst, Anne de Vries e.a. ontbreekt in de meeste moderne kinderbijbels elke vorm van exegese. Waarschijnlijk komt dit voort uit angst voor moralisme. Mevrouw Mulder heeft haar eigen kind voor zich gehad bij het vertellen van de verhalen en ze heeft gezien dat de boodschap van Gods liefde en trouw pas door het kind wordt begrepen, als er verteld wordt hoe de mens daarop reageert: gelovig of ongelovig, gehoorzaam of onwillig, geduldig of opstandig, blij of ontevreden, enz.

Het uiterlijk van het boek
De Bijbel voor jou is een prachtig uitgegeven boek, gebonden in een harde kaft. Er is gebruik gemaakt van een duidelijke letter. De lay-out maakt gebruik van twee kolommen per bladzijde. Op elke pagina staat een illustratie in kleur met eenvoudige figuren. Kinderen van 4-8 jaar en verstandelijk gehandicapten zullen dit boek graag ter hand nemen en de plaatjes willen bekijken. Na enige tijd zullen ze de verhalen herkennen aan de illustraties. Voor de doelgroep is het een heel aantrekkelijk boek.

Conclusie
Er zijn niet zoveel kinderbijbels voor de leeftijd van kinderen van de vier jongste groepen van de basisschool. Veel ouders komen na een zoekactie onder de uitgaven, die er op de markt zijn uiteindelijk weer terecht bij de kleuterbijbel van Anne de Vries, die in 1948 op de markt kwam. Deze uitgave van mevrouw Mulder-Van Haeringen is een goede eigentijdse kleuterbijbel, die ik van harte kan aanbevelen. En de prijs is heel redelijk.

Voor De Bijbel voor jou zijn nog geen recensies aanwezig. Vul hiertoe het formulier hieronder volledig in.

Plaats recensie over De Bijbel voor jou van J.H. Mulder-van Haeringen

Voeg uw eigen recensie toe.
Wilt u De Bijbel voor jou aanbevelen aan anderen?
(Email- en internetadressen in de tekst zijn niet toegestaan en worden verwijderd)
Om misbruik te voorkomen moet u een geldig emailadres opgeven en wordt uw IP-adres opgeslagen.
Naam:
E-mail:
Recensie:
Verificatie:*
 

MAIL A FRIEND

Beveel De Bijbel voor jou van J.H. Mulder-van Haeringen aan iemand anders aan

(Email- en internetadressen in de tekst zijn niet toegestaan en worden verwijderd)
Uw naam:*
Uw e-mailadres:*
Naam ontvanger:*
E-mailadres ontvanger:*
Bericht:*
Verificatiecode:*
  (alle velden zijn verplicht)

DISCUSSIE OP FACEBOOK