Nieuwe Bijbelvertaling

- De Nieuwe Bijbelvertaling: waarom, wat en hoe
- De Nieuwe Bijbelvertaling: een interconfessionele vertaling
- Wordt de NBV de nieuwe kerkbijbel?
- Bestellijst Nieuwe Bijbelvertaling

Nieuw: De Jongerenbijbel
De Jongerenbijbel is een Bijbel voor jongeren in De Nieuwe Bijbelvertaling boordevol extra informatie. Er staat uitleg in bij verschillende teksten, elk bijbelboek heeft een eigen inleiding, er zijn veel plaatjes en foto's, themapagina's met extra info, kaarten en plattegronden, uitleg van moeilijke woorden en veel tips. De Jongerenbijbel krijgt een verwisselbare omslag zodat jij kunt kiezen wat jij leuk vindt en er is voldoende bijschrijfruimte.

 

Bijbel wint NS Publieksprijs (ANP)
AMSTERDAM - De Nieuwe Bijbelvertaling heeft met een verpletterende meerderheid aan stemmen de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek 2005 gewonnen. Gods Woord is daarmee Boek van het Jaar 2005. De Bijbel was niet eens genomineerd.

Op woensdag 27 oktober 2004 is in Rotterdam in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gepresenteerd (29 oktober in Antwerpen). De presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling is voor de vertalers een afsluiting van een intensieve periode waarin verschillende teams de bijbelboeken vertaald hebben in goed hedendaags Nederlands. Het vertaalproject NBV is gestart met de bedoeling om voor de toekomende tijd een actuele en betrouwbare bijbelvertaling beschikbaar te hebben.

De Nieuwe Bijbelvertaling is in verschillende edities uitgebracht. Je kunt de diverse edities nu allemaal bestellen!

Het miljoenste exemplaar van De Nieuwe Bijbelvertaling is oktober 2009 verkocht. Dat blijkt uit de verzamelde verkoopcijfers van Uitgeversgroep Jongbloed. Op 17 oktober is het symbolische miljoenste exemplaar van De Nieuwe Bijbelvertaling tijdens het eerste Lees & Luisterfestival in Ede aangeboden aan Els de Jong- van Gurp, directeur van de Branchevereniging voor christelijke boeken en muziek (BCB). Dr. Henk van de Graaf, voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap, overhandigt haar ‘de miljoenste NBV’, omdat veel exemplaren van De Nieuwe Bijbelvertaling zijn verkocht via de christelijke en evangelische boekhandels.

Een verdere beschrijving van de Nieuwe Bijbelvertaling is onderaan deze pagina te vinden. Wil je automatisch op de hoogte blijven van de Nieuwe Bijbelvertaling? Vul dan links je emailadres in voor de gratis nieuwsbrief


De Nieuwe Bijbelvertaling: waarom, wat en hoe

Het waarom van De Nieuwe Bijbelvertaling In de afgelopen jaren ontstond er bij verschillende kerken behoefte aan een nieuwe bijbelvertaling. Daarmee werd bedoeld een vertaling die 'van deze tijd' is, van de 21-ste eeuw. Zo'n vertaling doet recht aan de veranderingen in de Nederlandse taal, aan veranderingen in de visie op vertalen en aan veranderingen in kennis van de Bijbel en de bijbelse context.

 

De concrete vraag naar een nieuwe bijbelvertaling werd gesteld tijdens de Alverna-conferentie in 1989, die door de Raad van Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) belegd was. In deze Raad zijn verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd:
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland
Evangelische Broedergemeenten
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Gereformeerde Kerken in Nederland
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Landelijke Vergadering van Nederlands Gereformeerde Kerken
(waarnemer) Leger des Heils
Nederlandse Hervormde Kerk
Oud-Katholieke Kerk
Remonstrantse Broederschap
Rooms-Katholieke Kerk
Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Maar er bleek zelfs een breder draagvlak: niet alleen protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk achtten een gemeenschappelijke nieuwe bijbelvertaling van groot belang, ook de joodse gemeenschap had belangstelling voor een nieuwe vertaling van de Tenach. Uiteindelijk zijn zo'n 22 kerken en geloofsgemeenschappen betrokken bij het vertaalproject, dat als werktitel Nieuwe Bijbelvertaling meekreeg (kortweg: NBV).

Het vertaalproject is dus vanaf het begin bedoeld om te komen tot een kerkbijbel; het is een gemeenschappelijk opgezette, interconfessionele vertaling.

In de meeste West-Europese landen is er al een gemeenschappelijke bijbelvertaling; in Nederland zijn alleen de Groot Nieuws Bijbel en de Friese Bijbel interconfessioneel van opzet. De eerste is een vertaling in de omgangstaal; de laatste heeft een beperkt lezerspubliek.

De Nieuwe Bijbelvertaling komt er dus omdat een groot aantal kerken daarom gevraagd heeft. In protestantse kringen zijn er nog pogingen gedaan om de veelgebruikte NBG-vertaling uit 1951 te herzien. Met dit werk is al snel na de publicatie in 1951 begonnen om het na enkele jaren weer te beëindigen. Een geheel nieuwe vertaling leek een beter alternatief te zijn.

De Nieuwe Bijbelvertaling kun je omschrijven als een vertaling die (ook) bedoeld is voor 'jonge en oude' bijbelgebruikers: mensen die beginnen met het lezen van de Bijbel (omdat ze nog jong zijn of omdat ze de Bijbel net hebben leren kennen) en mensen die al vertrouwd zijn met de Bijbel (omdat ze er vaak in gelezen hebben of hem al heel lang kennen).

Naar boven

De Nieuwe Bijbelvertaling: een interconfessionele vertaling

We noemen De Nieuwe Bijbelvertaling een interconfessionele vertaling. 'Interconfessioneel' betekent 'tussen geloofsovertuigingen' (inter = tussen; confessie = geloofsovertuiging). De Nieuwe Bijbelvertaling is door en voor mensen met een verschillende geloofsachtergrond gemaakt. Het interconfessionele komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de keuze voor de medewerkers (vertalers, meelezers, etc.): er waren medewerkers en lezers met een joodse, rooms-katholieke en protestantse achtergrond én uit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken.
De Nieuwe Bijbelvertaling is ook het resultaat van samenwerking tussen mensen met heel verschillende deskundigheden:
bijbelwetenschappers, taalwetenschappers, vertaalwetenschappers en neerlandici. Samen hebben ze een theologische verantwoorde vertaling gemaakt met een ongekende literaire kracht. Zo is De Nieuwe Bijbelvertaling een vertaling met een eigen karakter geworden.

Bestemd voor 'het hele Nederlandse taalgebied'
De Nieuwe Bijbelvertaling is bestemd voor de gebieden waar Nederlands gesproken wordt: Nederland en Vlaanderen. Maar we sluiten niet uit dat andere regio's waar Nederlands gesproken wordt ook interesse zullen hebben voor deze vertaling, bijvoorbeeld Suriname, Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika.

Naar boven

Wordt de NBV de nieuwe kerkbijbel?

- Gebruik van dezelfde standaardvertaling is goed voor de communicatie tussen christenen onderling en het memoriseren van bijbelteksten. Kerkelijk isolement wat Bijbelvertaling betreft vraagt om zwaarwegende redenen.
- Een afwijzing van de NBV voor gebruik in de kerkdienst zal door veel kerkleden niet begrepen worden. De leesbaarheid van de NBV is beter dan de NBG-vertaling uit 1951.

Tegen:
- door de doeltaalgerichtheid biedt de NBV een tekst met een hoog parafrase-gehalte. In veel gevallen is die parafrase op zichzelf verantwoord. Echter, stellen we aan een kerkbijbel niet voor alles de eis dat hij ons de tekst van de bijbel biedt en niet de uitleg van die tekst?
- van de kansel zullen we (nog) vaker gaan horen: in de grondtaal staat er eigenlijk... Daarmee verwijzen predikanten het gehoor impliciet naar een meer brontekstgerichte vertaling.

Is er een alternatief?
- Het Nederlands van de NBG-vertaling van 1951 is dusdanig verouderd en er is in deze vertaling zo weinig rekening gehouden met de voorleesbaarheid, dat het kerkelijk gebruik van deze vertaling voor de meeste gemeenten op langere termijn geen optie lijkt.
- Een moderne vertaling die brontekstgericht is en als kerkbijbel gebruikt kan worden, is niet voorhanden.

Naar boven

Bestellijst van Nieuwe Bijbelvertaling

1 tot 44 van 44 gevonden resultaten

TitelAuteurArtikelnr.MediumPrijs €Versch. 
Bijbel in een jaarDiverse Auteurs9789089121516Boek25,00  
Bijbel met Liedboek voor de Kerken / VivellaDiverse Auteurs9789065393180Boek34,99  2008
Bijbel NBV dwarsliggerDiverse Auteurs9789460730238Boek19,95  2013
Bijbel NBV standaard oranjeDiverse Auteurs9789089120045Boek32,50  2018
Bijbel NBV standaard witDiverse Auteurs9789089120090Boek32,50  2018
De Nieuwe BijbelvertalingDiverse Auteurs9789089120540Boek32,50  2012
De Nieuwe Bijbelvertaling - Kerkbijbel/huisbijbel met deuterocanonieke boeken, zonder inleidingenDiverse Auteurs9789065392626Boek49,95  2005
De Nieuwe Bijbelvertaling - Kerkbijbel/huisbijbel met dwarsverwijzingen, zonder inleidingenDiverse Auteurs9789065393159Boek45,00  2012  
De Nieuwe Bijbelvertaling in grote letter 2 - 1 Samuel t/m NehemiaDiverse Auteurs9789061269625Boek20,00  2005
De Nieuwe Bijbelvertaling in grote letter 3 - Ester t/m HoogliedDiverse Auteurs9789061269632Boek20,00  2005
De Nieuwe Bijbelvertaling in grote letter 4 - Jesaja t/m MaleachiDiverse Auteurs9789061269649Boek20,00  2005
De Nieuwe Bijbelvertaling in grote letter 5 - Tobit t/m ManasseDiverse Auteurs9789061269656Boek20,00  2005
De Nieuwe Bijbelvertaling in grote letter 6 - Matteus t/m OpenbaringDiverse Auteurs9789061269663Boek30,00  2010
Filippus dagboek 2019Diverse Auteurs9789076890494Boek6,95  
Het Nieuwe Testament met aantekeningenDiverse Auteurs9789057191121Boek35,00  2007
Huisbijbel NBVNBV9789065393807Boek45,00  2013
Huisbijbel nbv luxeDiverse Auteurs9789089120212Boek57,50  
Huwelijksbijbel NBV luxeDiverse Auteurs9789089120168Boek59,50  
Inspire bijbelDiverse Auteurs9789089120229Boek39,95  2018
Liefde En De BijbelLuisterboekV4764Luisterboek16,18  2006
Mijn wereld Bijbel: De Nieuwe Bijbelvertaling; Hand- en schoolbijbelDiverse Auteurs9789061268659Boek32,50  2005
MultiMedemaBijbel cd-rom 5.0Diverse Auteurs,
Diverse Auteurs
9789063534417CD-ROM4,95  2004
NBV - Liedboek voor de Kerken (classic)Diverse Auteurs,
Diverse Auteurs
9789023953623Boek41,50  2005
NBV Jongeren BijbelDiverse Auteurs9789061268604Boek55,00  2012
NBV met dwarsverwijzingen standaardDiverse Auteurs,
Diverse Auteurs
9789061269786Boek29,95  2007  
NBV StudiebijbelDiverse Auteurs9789065393296Boek82,50  2008
Nieuwe Bijbelvertaling - dundruk met deuterocanonieke boeken zonder inleidingen - bruinDiverse Auteurs9789065392602Boek52,50  2005
Nieuwe Bijbelvertaling - dundruk zonder deuterocanonieke boeken zonder inleidingen - zwart, leren band, rits, duimgrepenDiverse Auteurs9789065392985Boek99,00  2007  
Nieuwe Bijbelvertaling - huisbijbel/kerkbijbel (zonder deuterocanonieke boeken en zonder inleidingen)Diverse Auteurs,
Diverse Auteurs
9789065392619Boek43,50  2005  
Nieuwe Bijbelvertaling - voor een lessenaar (kanselbijbel) - witsnede.Diverse Auteurs9789065392497Boek375,00  2004
Nieuwe Bijbelvertaling met Liedboek voor de Kerken - Hardcover Paarse kaft WitsneeDiverse Auteurs9789065392961Boek40,00  2007  
Nieuwe Bijbelvertaling met Liedboek voor de Kerken vivella rood -editie zilversnee, buigzame bandNBG9789065392930Boek50,00  2007
Online Bijbel DeLuxeDiverse Auteurs9789057190827CD-ROM49,00  2005  
PsalterWiebe Tilstra,
Wiebe Tilstra
9789061268734Boek19,50  2006
SpraakmakendAlfred C. Bronswijk,
Alfred C. Bronswijk
9789061269717Boek4,95  2006
Studiebijbel in perspectiefDiverse Auteurs9789065393401Boek82,50  2009  
Studiebijbel in perspectiefDiverse Auteurs9789065393913Boek82,50  2013